1. Karatung Subla Neokulintang 0:30
  2. Sinulog Subla Neokulintang 0:30
  3. Binalig Subla Neokulintang 0:30
  4. Tidtu Slow Subla Neokulintang 0:30
  5. Duyog Subla Neokulintang 0:30
  6. Maranao Suite Subla Neokulintang 0:30
  7. Tidtu Fast Subla Neokulintang 0:30